Služby

 

Svezení všech věkových kategorii v ohradě či v přírodě

Kurz pro začátečníky 20hod.
5 hod. kroková příprava s osvojením základního posedu a synchronizování základních pobídek na lonži.
5 hod. klusové přípravy, samostatná kroková příprava po ohradě.
5 hod. cvalová příprava, samostatná kroková a klusová příprava po ohradě.
5 hod. Vyjíždky do přírody pod dohledem s procvičením techniky jízdy.

-Kurz pro pokročilé 10hod,
2hod. synchronizování a poznání určeného koně.
2 hod. přechody přes kavalety v kroku a klusu,procvičení skoku křížku.
2 hod. přechod překážky ve výšce 60cm. v klusu a cvalu.
2 hod. přeskok v 80cm ve cvalu a dalších skoku jako křížky, oxery, kolmé skoky....
2 hod. přeskoky v 80cm a 90cm "Z" ze všech dostupných překážek.


-V zimních měsících možnost Skijöring (tažení na lyžích.)

-Základní výcvik mladých koní(obsedání)

Zapůjčení přepravníku na dva koně.

VŠE POD DOHLEDEM ZKUŠENÉHO LICENCOVANÉHO JEZDCE.